నల్లమల ఉరేనియం | Paparayudu 3.0 | Telugu Funny Comedy | Epi #4 | by Ram Patas | TeluguOne Originals

 

నల్లమల ఉరేనియం | Paparayudu 3.0 | Telugu Funny Comedy | Epi #4 | by Ram Patas | TeluguOne Originals

 

నల్లమల ఉరేనియం | Paparayudu 3.0 | Telugu Funny Comedy | Epi #4 | by Ram Patas | TeluguOne Originals

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  నల్లమల ఉరేనియం | Paparayudu 3.0 | Telugu Funny Comedy | Epi #4 | by Ram Patas | TeluguOne Originals
   
   
   
   
   
   
  Nallamala Uranium Paparayudu 3.0 Epi #4 Telugu Hilarious Comedy by Fun Bucket Fame Ram Patas. #ComedyShortFilm #TeluguComedy #TeluguOne #PaparayuduComedy #SaveNallmala Cast : Hara Srinivas, Ram Patas, Sravya, Uday, Allmatti Nani, Vijay Neela Camera : Suresh Raj Bogamoni Editing : Shashi Preetham Audiography : Parasuram Assistant Director : Friendly Sravan Written & Direction : Ram Patas Paparayudu 3.0 - Epi #3 - https://youtu.be/V0kY0tkLb0A Paparayudu 3.0 - Epi #2 - https://youtu.be/OQZ7sQHwkGA Paparayudu 3.0 - Epi #1 - https://youtu.be/N_RpAvIeAHY Being Menamama Epi #3 - https://youtu.be/vqEJ0RcCwmU Being Menamama Epi #2 - https://youtu.be/r7BEPCih5FM Being Menamama Epi #1 - https://youtu.be/X3xlTGrfr2E

  Something went very wrong

  Reload to try again