తండ్రి పోలికలతో పుడితే ఆరోగ్యం | Babies Who Look Like Their Dad Tend To Be Healthier | TeluguOne

 

తండ్రి పోలికలతో పుడితే ఆరోగ్యం | Babies Who Look Like Their Dad Tend To Be Healthier | TeluguOne

 

తండ్రి పోలికలతో పుడితే ఆరోగ్యం | Babies Who Look Like Their Dad Tend To Be Healthier | TeluguOne

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  తండ్రి పోలికలతో పుడితే ఆరోగ్యం | Babies Who Look Like Their Dad Tend To Be Healthier | TeluguOne
   
   
   
   
   
   
  Babies may get some surprising benefits if they look like their father. A team of researchers have discovered that infants raised by single mothers are more likely to be healthy by the time they turn one year old if they resemble their dad. As soon as a child is born in the family - Everyone is curious to see if the baby resembles his/her Mother or Father. It is scientifically proved that the baby who resembles it's father is generally more healthy. Really..! To know who actually proved it watch our video.. Happy Father's Day to all the Wonderful Dads :-) తేనెని ఎలా తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారో తెలుసా! - https://youtu.be/8EYmCjjWg6U ఒక్క రోజులో గురక తగ్గిపోవాలంటే.. ఈ చిట్కా పాటించండి - https://youtu.be/bJy2kKP_8ds ఒక్క నెలలో మీ బరువు తగ్గిపోయే చిట్కా - https://youtu.be/xJi8-OnlVqw ఎడమవైపు పడుకుంటే ఎన్ని లాభాలో! - https://youtu.be/RXLnvH5nzPQ This Game Prevents Kids Eating Chocolates - https://youtu.be/FrcyZOEzf-U

  Something went very wrong

  Reload to try again