పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మ పండుగ గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారో..| Bathukamma Special 2020 | BhaktiOne

 

పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మ పండుగ గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారో..| Bathukamma Special 2020 | BhaktiOne

 

పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మ పండుగ గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారో..| Bathukamma Special 2020 | BhaktiOne

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  పాటలు పాడుతూ బతుకమ్మ పండుగ గురించి ఎంత గొప్పగా చెప్పారో..| Bathukamma Special 2020 | BhaktiOne
   
   
   
   
   
   
  Bathukamma festival has many myths behind its festivity. This festival belongs to the women folk of Telangana region. Bathukamma festival is celebrated for nine days during navaratri from Mahalaya Amavasya until Aswayuja Ashtami. But what is the significance of the festival? To know in detail, watch the video. #BathukammaVideoSongs Telangana Bathukamma Special 2020 #BhaktiOne Mahabharatam in Telugu | Episode #92 - https://youtu.be/lP7MKujgdLo Alapati Chamakkulu | లోకులు కాకులు (మరి కాకులతో ఎలా ఉండాలి) - https://youtu.be/S3qCvt_ODV0 Vaara Phalalu | October 12th to October 17th 2020 - https://youtu.be/ACknAZRn_ns Alapati Chamakkulu | కసి ఉంటే... (కలలన్నీ నిజమౌతాయి) - https://youtu.be/wzXpJ5rA_-Q SP బాలు శివుని మీద గుడిలో పాడిన ఈ పాట వింటే - https://youtu.be/JherDhVp7eg ఈ అమావాస్య రోజు ఇలా చేస్తే మీ దోషాలు అన్ని తొలగిపోతాయి - https://youtu.be/DGJYNHZi3xI Alapati Chamakkulu | నువ్వు నాకు నచ్చలేదు.. - https://youtu.be/dkyKZN-He8A ప్రతిరోజు మనిషి ఈవిధంగా పంచ మహాయజ్ఞ్నాలు చేస్తే మంచిదట - https://youtu.be/jnH1yHxSQAU ఇది 1500 సం" క్రితం నిజంగానే జరిగిందట... - https://youtu.be/iIuOa8vzRZw Why Does Sri Krisha Kindle Arjuna's Emotion Just Before The War? - https://youtu.be/ESjhdDAsTXI నమత్రేయ మంత్రం | Nama Traya Astra Mantra benefits - https://youtu.be/Vaq8MzDArow Why Does Sri Krisha Kindle Arjuna's Emotion Just Before The War? - https://youtu.be/ESjhdDAsTXI

  Something went very wrong

  Reload to try again