అమెరికా గ‌డ్డ‌పై జంధ్యాల‌ ఆల‌పించిన‌ 'ప‌డ‌మ‌టి సంధ్యారాగం' ప్ర‌త్యేక‌త‌లు ఎన్నెన్నో .. | TeluguOne

 

అమెరికా గ‌డ్డ‌పై జంధ్యాల‌ ఆల‌పించిన‌ 'ప‌డ‌మ‌టి సంధ్యారాగం' ప్ర‌త్యేక‌త‌లు ఎన్నెన్నో .. | TeluguOne

 

అమెరికా గ‌డ్డ‌పై జంధ్యాల‌ ఆల‌పించిన‌ 'ప‌డ‌మ‌టి సంధ్యారాగం' ప్ర‌త్యేక‌త‌లు ఎన్నెన్నో .. | TeluguOne

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  అమెరికా గ‌డ్డ‌పై జంధ్యాల‌ ఆల‌పించిన‌ 'ప‌డ‌మ‌టి సంధ్యారాగం' ప్ర‌త్యేక‌త‌లు ఎన్నెన్నో .. | TeluguOne
   
   
   
   
   
   
  Watch Jandyala's Padamati Sandya Raagam Movie Specalities. Padamati Sandhya Ragam (English: Evening Raga of the West) is a 1987 Telugu-language Indian romantic comedy film, directed by Jandhyala, starring American actor Thomas Jane, Indian actress Vijayashanti and drummer Sivamani in the leading roles. #PadamatisandyaRagamMovie #VijayasanthiMovies #JandyalaMovies Tollywood First Suspense Movie Lakshadhikari Making Specialities - https://youtu.be/zcVcuz9PxDk Baasha or Nayakudu Which is Best for Sequel - https://youtu.be/9n4OCGwPoOk Prathyusha Mystery - https://youtu.be/p52GVuorgNM Mind Blowing Twists in Telugu Movies - https://youtu.be/yA5RflM9vSU Best Villains in Tollywood - https://youtu.be/UyeCZ7p1LZY Megastar Superb Opening Scenes - https://youtu.be/ALAECL5uHmw Star Heroes and their 5 BAD Movies - https://youtu.be/WuJvfPIlkr8 AR Rahman Music Will Goosebumps - https://youtu.be/4kYOZlUXhso

  Something went very wrong

  Reload to try again