ఓటు వేసే ప్రతి ఒక్కరు ఇది చూడండి లేకుంటే మీ పరిస్థితి కూడా ఇలానే ఉంటుంది.. VOTUKU NOTU | TeluguOne

 

ఓటు వేసే ప్రతి ఒక్కరు ఇది చూడండి లేకుంటే మీ పరిస్థితి కూడా ఇలానే ఉంటుంది.. VOTUKU NOTU | TeluguOne

 

ఓటు వేసే ప్రతి ఒక్కరు ఇది చూడండి లేకుంటే మీ పరిస్థితి కూడా ఇలానే ఉంటుంది.. VOTUKU NOTU | TeluguOne

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ఓటు వేసే ప్రతి ఒక్కరు ఇది చూడండి లేకుంటే మీ పరిస్థితి కూడా ఇలానే ఉంటుంది.. VOTUKU NOTU | TeluguOne
   
   
   
   
   
   
  Votuku Notu Telugu Short Film 2019. A Good Message oriented Film " Votu Ku Notu " written and directed by Durgam Naveen Kumar. #LatestShortFilms #TeluguShortFilms #TeluguOne #2019ShortFilms Banner : Chemchu Lakshmi Creations, Durgam Subramanyam Presents D.O.P : Narra Venugopal Editing : Veerababu Vangaru Music : Venkatesh Bolla Producer : Durgam Aadi Lakshmi Written & Direction : Durgam Naveen Kumar VOTER - Not A Joker Short Film - https://youtu.be/9RxRmOHSvc8 Disco Raja COMMON MAN Series Epi 2 - https://youtu.be/NkHF90nzZ2A COMMON MAN - Original Series Epi 1 - https://youtu.be/0yvY4klF9Sc Anuvanuvu Nee Valape Short Film - https://youtu.be/ydtOFotLQ7U Zero 2 Hero Telugu Short Film - https://youtu.be/0dBBDJtGwI8 SETHRU Independent Film - https://youtu.be/fnISjZaQccQ Serial Killer Short Film - https://youtu.be/OCkhyVhE_Ro Nisheedhi Telugu Short Film - https://youtu.be/VbYQq1YBQN0 JUNGLE Telugu Short Film - https://youtu.be/F_xkIkuG8xo Types Of Fathers Short Film - https://youtu.be/_dVzqApD9V0 KAVI Telugu Short Film - https://youtu.be/E9LcpAI7nAU Meals Ready Telugu Short Film - https://youtu.be/lPhJGDB4C3M Tana Gnapakallo Short Film - https://youtu.be/SQg3fC0aaao Say No To DRUGS Short Film - https://youtu.be/YqdAyPxdJ3c Okka Bullet Telugu Short Film - https://youtu.be/sV_TLLkWQRY Naalo Nenu (Gharshana) Shortfilm - https://youtu.be/jUK4ghVp-R4 Sri Sha Telugu Short Film - https://youtu.be/_pFAqCyKWCY Restaurant Racha Racha Comedy - https://youtu.be/E9_duQvWp7E

  Something went very wrong

  Reload to try again