గిల్ట్ వదిలించుకోండి ఇలా ... || From The heart With Dr.Purnima Nagaraja || TeluguOne

 

గిల్ట్ వదిలించుకోండి ఇలా ... || From The heart With Dr.Purnima Nagaraja || TeluguOne

 

గిల్ట్ వదిలించుకోండి ఇలా ... || From The heart With Dr.Purnima Nagaraja || TeluguOne

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  గిల్ట్ వదిలించుకోండి ఇలా ... || From The heart With Dr.Purnima Nagaraja || TeluguOne
   
   
   
   
   
   
  Dr Purnima Nagaraja Garu Explains About Guilt And Regret . Diploma in Psychological Medicine, Masters in Counselling and Psychotherapy Discipline Strategies For Teenagers - https://youtu.be/TiixN8vw0PE మీ పిల్లల్లో ఆత్మహత్యా ఆలోచనలు ఉన్నాయేమో గమనించారా..? - https://youtu.be/z67xgq3EEYU మీతో పిల్లలు ధైర్యంగా ప్రతి విషయాన్నీ పంచుకుంటున్నారా..! - https://youtu.be/ljSbVS3Vi10 Teach Good Manners To Your Kids - https://youtu.be/ji70-IwRAGI మీ ఫ్రెండ్ ఇంకెవరికీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాకూడదా .? - https://youtu.be/3TJCQ7awr9g Never Trust Bad Friends - https://youtu.be/RGcMTG2eFBo Tips To Improve Concentration, Memory In Children - https://youtu.be/DAZ-yKYEQ4k

  Something went very wrong

  Reload to try again