ఎగ్జామ్స్ లో పిల్లల మెమొరీ పెరగడానికి తీసుకోవలసిన ఆహారం.. | Dr Janaki Srinath | TeluguOne Health

 

ఎగ్జామ్స్ లో పిల్లల మెమొరీ పెరగడానికి తీసుకోవలసిన ఆహారం.. | Dr Janaki Srinath | TeluguOne Health

 

ఎగ్జామ్స్ లో పిల్లల మెమొరీ పెరగడానికి తీసుకోవలసిన ఆహారం.. | Dr Janaki Srinath | TeluguOne Health

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ఎగ్జామ్స్ లో పిల్లల మెమొరీ పెరగడానికి తీసుకోవలసిన ఆహారం.. | Dr Janaki Srinath | TeluguOne Health
   
   
   
   
   
   
  With exam times nearing, the kids get stressed. So it is essential that they do not feel exhausted. Here is a list of food kids should have while preparing says doctor. To know more, watch the video. # Precautions To Avoid Heart Disease - https://youtu.be/iU8Ccheq-Fk How Stress Leads to Heart Attack - శృతి మించిన ఒత్తిడితో గుండెపోటు - https://youtu.be/dfiRkyT2n_w Are Mudras So Powerful? | 9 Mudras For Good Health - https://youtu.be/RQXqs1fyvig Should Children Be Pampered? - https://youtu.be/KqCteOryqoI Exam Stress In Children | Dr. Purnima Nagaraja - https://youtu.be/exNsT3J4ExQ Safe And Fast Way To Lose Weight - https://youtu.be/SI1MZzR-SQA Software Employees - Sure To Suffer Severe Back Pain If No Care Taken - https://youtu.be/kyBimKaOaXU

  Something went very wrong

  Reload to try again