బుర్రు పిట్టా బుర్రు పిట్టా-Burru pitta Burru pitta |Telugu Nursery Rhymes For Kids | KidsOneTelugu

 

బుర్రు పిట్టా బుర్రు పిట్టా-Burru pitta Burru pitta |Telugu Nursery Rhymes For Kids | KidsOneTelugu

 

బుర్రు పిట్టా బుర్రు పిట్టా-Burru pitta Burru pitta |Telugu Nursery Rhymes For Kids | KidsOneTelugu

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  బుర్రు పిట్టా బుర్రు పిట్టా-Burru pitta Burru pitta |Telugu Nursery Rhymes For Kids | KidsOneTelugu
   
   
   
   
   
   
  Kidsone Telugu Rhymes presenting the unique & special collection of telugu rhymes for Children. This Telugu rhyme video is about the burru pitta song highly popular in Telugu. We have made this collection of Telugu Rhymes that every kid would love and enjoy. SUBSCRIBE! - http://goo.gl/64EKvC #TeluguRhymesForChildren #KidsSongs #TeluguRhymes #TeluguRhymesForKids #TeluguNurseryRhymes #KidsoneTelugu 00:01 - Burru Pitta Burru Pitta 01:20 - Enugamma Enugu 03:14 - Chemma Chekka 05:04 - Chal Chal Gurram 05:55 - Chandamama Raave 07:14 - Kalla Gajja Kankalamma 08:49 - Tappetloy Talaloyi 10:30 - Chitti Chilakamma 12:09 - Chitti Chitti Miriyalu 14:05 - Vana Vana Vallappa 15:43 - Narinja Kaya 17:01 - Cheta Venna Mudda 19:11 - Kaki Kaki Gavvala Kaki 20:31 - Udatha Udatha Uch SUBSCRIBE! - http://goo.gl/64EKvC

  Something went very wrong

  Reload to try again