తెలంగాణ భవన్‌లో కేటీఆర్ అధ్యక్షతన తెరాస పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం | పార్లమెం...

 

తెలంగాణ భవన్‌లో కేటీఆర్ అధ్యక్షతన తెరాస పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం | పార్లమెం...

 

తెలంగాణ భవన్‌లో కేటీఆర్ అధ్యక్షతన తెరాస పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం | పార్లమెం...

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  తెలంగాణ భవన్‌లో కేటీఆర్ అధ్యక్షతన తెరాస పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం | పార్లమెం...