మేడ్చెల్‌ జిల్లా సూరారం కాలనీలో జరిగిన హత్య అనుమానితుడు సునీల్‌ పనేనని వెల్లడి

 

మేడ్చెల్‌ జిల్లా సూరారం కాలనీలో జరిగిన హత్య అనుమానితుడు సునీల్‌ పనేనని వెల్లడి

 

మేడ్చెల్‌ జిల్లా సూరారం కాలనీలో జరిగిన హత్య అనుమానితుడు సునీల్‌ పనేనని వెల్లడి

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  మేడ్చెల్‌ జిల్లా సూరారం కాలనీలో జరిగిన హత్య అనుమానితుడు సునీల్‌ పనేనని వెల్లడి
   
   
   
   
   
   
  మేడ్చెల్‌ జిల్లా సూరారం కాలనీలో జరిగిన హత్య అనుమానితుడు సునీల్‌ పనేనని వెల్లడి పెళ్లి విషయంలో గొడవ కారణంగానే.. హత్య జరిగినట్లు గుర్తించిన పోలీసులు