Halliburton to Pay $275,000 to Indian, Syrian Origin Employees for Discrimination

 

Halliburton to Pay $275,000 to Indian, Syrian Origin Employees for Discrimination

 

Halliburton to Pay $275,000 to Indian, Syrian Origin Employees for Discrimination

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  Halliburton to Pay $275,000 to Indian, Syrian Origin Employees for Discrimination
   
   
   
   
   
   
  Halliburton to Pay $275,000 to Indian, Syrian Origin Employees for Discrimination #NewsOfTheDay #EtvTelangana