ఓట్ల లెక్కింపుపై నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

 

ఓట్ల లెక్కింపుపై నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

 

ఓట్ల లెక్కింపుపై నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ఓట్ల లెక్కింపుపై నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం
   
   
   
   
   
   
  ఓట్ల లెక్కింపుపై నేతలకు చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం | తెదేపా గెలుపును ఏ శక్తి ఆపలేదన్న చంద్రబాబు