భారతీయులు కారు. కానీ మన దేశానికే పేరు!

 

భారతీయులు కారు. కానీ మన దేశానికే పేరు!

 

భారతీయులు కారు. కానీ మన దేశానికే పేరు!

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  భారతీయులు కారు. కానీ మన దేశానికే పేరు!
   
   
   
   
   
   
  వారిద్దరూ భారతీయులు కారు. కానీ ప్రపంచంలోనే నంబర్‌ వన్‌ జ్యోతిష్కులు. ఒకరు స్త్రీ. ఒకరు పురుషుడు. ప్రపంచాన్నే తమ జ్యోతిష్యంతో మంత్రముగ్ధుల్ని చేసినప్పటికీ - వారు పరోక్షంగా పేరు తెచ్చింది మాత్రం భారతదేశానికే! ప్రతి భారతీయుడూ వారి గురించి తెలుసుకోవాలి. మన శాస్త్రాలు ఎంత గొప్పవో నిరూపించిన వారిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.

  Something went very wrong

  Reload to try again