ஐஸ்வர்யாவை நிக்க வைத்து கேள்வி கேட்ட ஹாரதி.

 

ஐஸ்வர்யாவை நிக்க வைத்து கேள்வி கேட்ட ஹாரதி.

 

ஐஸ்வர்யாவை நிக்க வைத்து கேள்வி கேட்ட ஹாரதி.

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ஐஸ்வர்யாவை நிக்க வைத்து கேள்வி கேட்ட ஹாரதி.
   
   
   
   
   
   
  #biggboss2 #harathi #aishwarya #advice Harathi advices Aishwarya to cool down and not to misbehave and thro tantrums. ஐஸ்வர்யாவை நிக்க வைத்து கேள்வி கேட்ட ஹாரதி, அவரை அமைதியாக இருக்க சொல்லி அறிவுரை வழங்குகிறார்.