பாலாஜியை பார்த்து நறுக்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்ட ஆர்த்தி- வீடியோ

 

பாலாஜியை பார்த்து நறுக்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்ட ஆர்த்தி- வீடியோ

 

பாலாஜியை பார்த்து நறுக்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்ட ஆர்த்தி- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  பாலாஜியை பார்த்து நறுக்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்ட ஆர்த்தி- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  Harathi has asked Balaji whether he would have kept quiet if his wife Nithya dumped waste on him.