ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕ : ಆಶ್ರಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದುಬೈ | Oneindia Kannada

 

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕ : ಆಶ್ರಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದುಬೈ | Oneindia Kannada

 

ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕ : ಆಶ್ರಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದುಬೈ | Oneindia Kannada

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕ : ಆಶ್ರಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ, ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ದುಬೈ | Oneindia Kannada
   
   
   
   
   
   
  Do you have a dream about Karnataka? How do you want your Karnataka to be? Free of corruption, listening MLA, good job, rich forest, Kannada everywhere, security for women... Create a video and share with us. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪುಢಾರಿಗಳು ಮತಯಾಚನೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಣಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾನದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆರಿಸಿಯೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೆ ಮುಗಿಯಿತಾ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಮುಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನಸು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.