ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು | Oneindia Kannada

 

ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು | Oneindia Kannada

 

ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು | Oneindia Kannada

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು | Oneindia Kannada
   
   
   
   
   
   
  There is a lot of scarcity for water in Hiriyur, Karnataka. Even though there is a Vedavathi River here, the groundwater has fallen due to the sand being removed from the river. The major problem in Hiriyur is Drinking Water ಹಿರಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾವತಿ ನದಿ ಇದ್ದರೂ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮರಳು ತೆಗೆಯುವುದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಿರಿಯೂರಿನ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು.