ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮೋದಿ ಪತ್ನಿ ಜಶೋದಾಬೆನ್ | Oneindia kannada

 

ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮೋದಿ ಪತ್ನಿ ಜಶೋದಾಬೆನ್ | Oneindia kannada

 

ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮೋದಿ ಪತ್ನಿ ಜಶೋದಾಬೆನ್ | Oneindia kannada

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಮೋದಿ ಪತ್ನಿ ಜಶೋದಾಬೆನ್ | Oneindia kannada
   
   
   
   
   
   
  Jashodaben Narendra Modi, wife of Prime Minister Narendra Modi attended a community Iftar Party in Ahmedabad on Wednesday. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಜಶೋದಾಬೆನ್ ಅವರು ಗುಜರಾತಿನ ಅಹ್ಮದಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.