ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಬೇಸ |Oneindia Kannada

 

ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಬೇಸ |Oneindia Kannada

 

ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಬೇಸ |Oneindia Kannada

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಬೇಸ |Oneindia Kannada
   
   
   
   
   
   
  Former higher education minister Basavaraj Rayareddy has expressed disappointment on media which have criticized present higher education minister G.T.Devegowda on his spoken English during US delegation visit. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.