ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಹಾಗು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2018 : ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು? | Oneindia Kannada

 

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಹಾಗು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2018 : ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು? | Oneindia Kannada

 

ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಹಾಗು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2018 : ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು? | Oneindia Kannada

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಹಾಗು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2018 : ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು? | Oneindia Kannada
   
   
   
   
   
   
  Solar Eclipse Guide 2018: A partial eclipse of 2018 will take place on July 13 and will be visible primarily over the ocean between Australia and Antarctica. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಎರಡೆರಡು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಕಾಲ.