ಪ್ರಗತಿಪರರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿಂದರೆ ಮೌಢ್ಯ ತೊಲಗುವುದೆ? | Oneindia Kannada

 

ಪ್ರಗತಿಪರರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿಂದರೆ ಮೌಢ್ಯ ತೊಲಗುವುದೆ? | Oneindia Kannada

 

ಪ್ರಗತಿಪರರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿಂದರೆ ಮೌಢ್ಯ ತೊಲಗುವುದೆ? | Oneindia Kannada

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ಪ್ರಗತಿಪರರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿಂದರೆ ಮೌಢ್ಯ ತೊಲಗುವುದೆ? | Oneindia Kannada
   
   
   
   
   
   
  ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಭೀಮಪುತ್ರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಆನೇಕಲ್ ನ ಚಂದಾಪುರ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಸಂಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದರು. Despite many blind beliefs about lunar eclipse, some progressive thinkers tried to create awareness during lunar eclipse last night in Mysuru.