ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಈಗ ಇವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿ ಸಿ

 

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಈಗ ಇವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿ ಸಿ

 

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಈಗ ಇವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿ ಸಿ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಈಗ ಇವರು ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿ ಸಿ
   
   
   
   
   
   
  Pommala Sunil Kumar took charge as Deputy Commissioner of Koppal, Karnataka. Pommala Sunil Kumar 2011 batch IAS officer who worked as software engineer for 7 years in America. ಕೊಪ್ಪಳದ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೊಮ್ಮಲ ಸುನೀಲ್‍ ಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಕನಗವಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.