ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತಾ..? | Oneindia Kannada

 

ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತಾ..? | Oneindia Kannada

 

ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತಾ..? | Oneindia Kannada

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ವೆಲ್ಲಸ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಿಹೋಗುತ್ತಾ..? | Oneindia Kannada
   
   
   
   
   
   
  Well Known historical place Wellesley bridge of Shrirangapattanam might get drowned due to heavy rains.