ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು | Oneindia Kannada

 

ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು | Oneindia Kannada

 

ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು | Oneindia Kannada

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ತೆಲಂಗಾಣದ ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು | Oneindia Kannada
   
   
   
   
   
   
  ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಒಸ್ಮಾನಿಯಾ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಳಿಕೋಟು ತೊಟ್ಟು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. Telangana: Hyderabad Osmania Hospital doctors wearing helmets to protest against the unsafe structure of old hospital.