ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹುಡುಕಿದ ರೆಕಾನಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ | Oneindia Kannada

 

ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹುಡುಕಿದ ರೆಕಾನಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ | Oneindia Kannada

 

ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹುಡುಕಿದ ರೆಕಾನಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ | Oneindia Kannada

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹುಡುಕಿದ ರೆಕಾನಿಸನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ | Oneindia Kannada
   
   
   
   
   
   
  ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರು ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ನಿಧಿಯೂ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಾಸಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.