ചാലക്കുടി പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി | Oneindia Malayalam

 

ചാലക്കുടി പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി | Oneindia Malayalam

 

ചാലക്കുടി പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി | Oneindia Malayalam

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ചാലക്കുടി പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകി | Oneindia Malayalam
   
   
   
   
   
   
  Thrissur Local News about natural calamities. അതിരപ്പിള്ളിയില്‍ കഴിഞ്ഞ 16 വര്‍ഷത്തിലേക്കും ഏറ്റവും വലിയ കുത്തൊഴുക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത തുമ്പൂര്‍മുഴി ഡാമിലടക്കം സഞ്ചാരികള്‍ക്കുള്ള പ്രവേശനനിരോധനം തുടരും. #Thrissur