പാലക്കാട് മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നു | Oneindia Malayalam

 

പാലക്കാട് മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നു | Oneindia Malayalam

 

പാലക്കാട് മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നു | Oneindia Malayalam

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  പാലക്കാട് മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നു | Oneindia Malayalam
   
   
   
   
   
   
  Heavy rain continues at palakkad പാലക്കാട് ജില്ലയിലും മഴ ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. നിലവില്‍ ആറു ഡാമുകളാണ് ജില്ലയില്‍ മാത്രം തുറന്നിരിക്കുന്നത്. ജില്ലയിലെ പുഴകളെല്ലാം കര കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. #KeralaFloods