പ്രളയം തകര്‍ത്ത ചില ജീവിതച്ചിത്രവുമായി അഞ്ജലി | Kerala Flood 2018 | OneIndia Malayalam

 

പ്രളയം തകര്‍ത്ത ചില ജീവിതച്ചിത്രവുമായി അഞ്ജലി | Kerala Flood 2018 | OneIndia Malayalam

 

പ്രളയം തകര്‍ത്ത ചില ജീവിതച്ചിത്രവുമായി അഞ്ജലി | Kerala Flood 2018 | OneIndia Malayalam

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  പ്രളയം തകര്‍ത്ത ചില ജീവിതച്ചിത്രവുമായി അഞ്ജലി | Kerala Flood 2018 | OneIndia Malayalam
   
   
   
   
   
   
  Anjali ameer says about wayanad പ്രളയവും മഴയും നല്‍കിയ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ഓര്‍മകളില്‍ നിന്ന് ജനങ്ങള്‍ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുകയാണ്. ഒരിക്കലും മാറക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത വലിയൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു മലയാളികള്‍ ഓരോര്‍ത്തരം കടന്നു പോയത്.