അഭിമന്യുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ പേറി അർജുൻ മഹാരാജാസിലേയ്ക്ക് | Oneindia Malayalam

 

അഭിമന്യുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ പേറി അർജുൻ മഹാരാജാസിലേയ്ക്ക് | Oneindia Malayalam

 

അഭിമന്യുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ പേറി അർജുൻ മഹാരാജാസിലേയ്ക്ക് | Oneindia Malayalam

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  അഭിമന്യുവിന്റെ ഓർമ്മകൾ പേറി അർജുൻ മഹാരാജാസിലേയ്ക്ക് | Oneindia Malayalam
   
   
   
   
   
   
  SFI won all seat in maharajas and Arjusn came back to college അഭിമന്യുവിനൊപ്പം കുത്തേറ്റ അര്‍ജുന്‍ ആദ്യമായി ഇന്നലെയാണ് ക്യാംപസില്‍ എത്തുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ കണ്ണീരണിഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നു അര്‍ജുന്‍ വീണ്ടും മഹാരാജാസില്‍ എത്തിയത്. #SFI #Abhimanyu