7 பேர் விடுதலையில் பகீர் குண்டை போடும் சுப்பிரமணிய சுவாமி- வீடியோ

 

7 பேர் விடுதலையில் பகீர் குண்டை போடும் சுப்பிரமணிய சுவாமி- வீடியோ

 

7 பேர் விடுதலையில் பகீர் குண்டை போடும் சுப்பிரமணிய சுவாமி- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  7 பேர் விடுதலையில் பகீர் குண்டை போடும் சுப்பிரமணிய சுவாமி- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  Subramaniyan swamy says that TN Governor Banwarilal Purohit has rights to reject the resolution passed by Tamilnadu Government in 7 tamils release issue.