ஜெயேந்திரர் வாழ்வின் முக்கியமான அத்தியாயங்கள்- வீடியோ

 

ஜெயேந்திரர் வாழ்வின் முக்கியமான அத்தியாயங்கள்- வீடியோ

 

ஜெயேந்திரர் வாழ்வின் முக்கியமான அத்தியாயங்கள்- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  ஜெயேந்திரர் வாழ்வின் முக்கியமான அத்தியாயங்கள்- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  மறைந்த காஞ்சி சங்கர மட பீடாதிபதி ஜெயேந்திரர் 1980களின் மத்தியில் மடாதிபதிகளுக்கு உரிய தண்டத்தை வைத்துவிட்டு திடீரென வெளியேறி போய்விட்டார். அதேபோல் மடாதிபதியாக இருந்த நிலையில் சங்கரராமன் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறைவாசமும் அனுபவித்தார். ஆதி சங்கரரால் திசைக்கு ஒன்றாக 4 மடங்கள் நிறுவப்பட்டன. இந்த அதிகாரப்பூர்வ சங்கர மடங்களில் காஞ்சி சங்கர மடம் இடம்பெறவில்லை. கும்பகோணத்தில் செயல்பட்டு வந்த சங்கர மடம் பின்னர் காஞ்சிபுரத்துக்கு இடம் பெயர்ந்தது. காஞ்சி சங்கரமடாதிபதிகளை சங்கராச்சாரியர்களாக இதர அதிகாரப்பூர்வ சங்கர மடங்கள் அங்கீகரிப்பதும் இல்லை. Kanchi Shankaracharya Jayendra Saraswati passed away in a private hospital at Kancheepuram on Wednesday. Credits: https://twitter.com/freemusiceg16 Royalty Free Music https://www.facebook.com/NCMmusic16/ https://www.youtube.com/channel/UCP5h... Edit: Ender Guney