செல்பி எடுத்த பெற்றோர்.. தவறி ஆற்றில் விழுந்த 4 வயது குழந்தை.. வீடியோ

 

செல்பி எடுத்த பெற்றோர்.. தவறி ஆற்றில் விழுந்த 4 வயது குழந்தை.. வீடியோ

 

செல்பி எடுத்த பெற்றோர்.. தவறி ஆற்றில் விழுந்த 4 வயது குழந்தை.. வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  செல்பி எடுத்த பெற்றோர்.. தவறி ஆற்றில் விழுந்த 4 வயது குழந்தை.. வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  A 4 years male baby fell into Namakkal Cauvery river while parents taking selfie.