சிவகங்கையில் நடந்த மிரட்டல் திருவிழா!- வீடியோ

 

சிவகங்கையில் நடந்த மிரட்டல் திருவிழா!- வீடியோ

 

சிவகங்கையில் நடந்த மிரட்டல் திருவிழா!- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  சிவகங்கையில் நடந்த மிரட்டல் திருவிழா!- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  Devotees sacrificed 27 buffalos and drunk blood in Temple function at Sivagangai.