சேலம் விபத்து நடக்க இதான் காரணம்- வீடியோ

 

சேலம் விபத்து நடக்க இதான் காரணம்- வீடியோ

 

சேலம் விபத்து நடக்க இதான் காரணம்- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  சேலம் விபத்து நடக்க இதான் காரணம்- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  What is the reason for, Salem accident which was took place on today morning.