மாணவனை கம்பத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கிய சக மாணவரின் பெற்றோர்-வீடியோ

 

மாணவனை கம்பத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கிய சக மாணவரின் பெற்றோர்-வீடியோ

 

மாணவனை கம்பத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கிய சக மாணவரின் பெற்றோர்-வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  மாணவனை கம்பத்தில் கட்டி வைத்து தாக்கிய சக மாணவரின் பெற்றோர்-வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  11th student attacked by brutal enemies near Ambur