காவிரி டெல்ட்டாவிலும் கால் வைக்கிறது வேதாந்தா நிறுவனம்- வீடியோ

 

காவிரி டெல்ட்டாவிலும் கால் வைக்கிறது வேதாந்தா நிறுவனம்- வீடியோ

 

காவிரி டெல்ட்டாவிலும் கால் வைக்கிறது வேதாந்தா நிறுவனம்- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  காவிரி டெல்ட்டாவிலும் கால் வைக்கிறது வேதாந்தா நிறுவனம்- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  Vedanta took over the Hydrocarbon project in Tamilnadu.