திருச்சி கோவிலில் பொன்.மாணிக்கவேல் ஆய்வு- வீடியோ

 

திருச்சி கோவிலில் பொன்.மாணிக்கவேல் ஆய்வு- வீடியோ

 

திருச்சி கோவிலில் பொன்.மாணிக்கவேல் ஆய்வு- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  திருச்சி கோவிலில் பொன்.மாணிக்கவேல் ஆய்வு- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  சிலை கடத்தல் தொடர்பாக விசாரணை செய்து வரும் ஐ.ஜி. போன்.மாணிக்கவேல் இன்று திருச்சி கோவிலில் சென்று ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார் ig pon.manickavel inspection trichy temple