பவர் பாரா கிளைடரை உருவாக்கிய கிராமத்து இளைஞர்- வீடியோ

 

பவர் பாரா கிளைடரை உருவாக்கிய கிராமத்து இளைஞர்- வீடியோ

 

பவர் பாரா கிளைடரை உருவாக்கிய கிராமத்து இளைஞர்- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  பவர் பாரா கிளைடரை உருவாக்கிய கிராமத்து இளைஞர்- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  TN Villager Gnanapragasam builds own power paraglider