கணவர் பலியான சில மணி நேரத்தில் ஆண் குழந்தை பெற்றெடுத்த மனைவி- வீடியோ

 

கணவர் பலியான சில மணி நேரத்தில் ஆண் குழந்தை பெற்றெடுத்த மனைவி- வீடியோ

 

கணவர் பலியான சில மணி நேரத்தில் ஆண் குழந்தை பெற்றெடுத்த மனைவி- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  கணவர் பலியான சில மணி நேரத்தில் ஆண் குழந்தை பெற்றெடுத்த மனைவி- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  A woman gave birth to male baby in Bengaluru without knowing her husband is no more.