சேலம் - சென்னை 8 வழி சாலை 6 வழி சாலையாக மாற்ற முடிவு- வீடியோ

 

சேலம் - சென்னை 8 வழி சாலை 6 வழி சாலையாக மாற்ற முடிவு- வீடியோ

 

சேலம் - சென்னை 8 வழி சாலை 6 வழி சாலையாக மாற்ற முடிவு- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  சேலம் - சென்னை 8 வழி சாலை 6 வழி சாலையாக மாற்ற முடிவு- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  Major Change in Salem Greenway: Project may be changed into 6 way according to National Highways Authority.