குழந்தையை நீரில் மூழ்கடித்து கொலை செய்த தாய்- வீடியோ

 

குழந்தையை நீரில் மூழ்கடித்து கொலை செய்த தாய்- வீடியோ

 

குழந்தையை நீரில் மூழ்கடித்து கொலை செய்த தாய்- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  குழந்தையை நீரில் மூழ்கடித்து கொலை செய்த தாய்- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  A mother in Tiruppur kil1s her daughter because of she suspects her husband has illicit relationship with another.