கிளிநொச்சி கந்தசுவாமி ஆலய முன்றலில் பிள்ளைகளைத் தேடி கதறி அழுது மயங்கி வீழ்ந்த தாய்

 

கிளிநொச்சி கந்தசுவாமி ஆலய முன்றலில் பிள்ளைகளைத் தேடி கதறி அழுது மயங்கி வீழ்ந்த தாய்

 

கிளிநொச்சி கந்தசுவாமி ஆலய முன்றலில் பிள்ளைகளைத் தேடி கதறி அழுது மயங்கி வீழ்ந்த தாய்

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  கிளிநொச்சி கந்தசுவாமி ஆலய முன்றலில் பிள்ளைகளைத் தேடி கதறி அழுது மயங்கி வீழ்ந்த தாய்
   
   
   
   
   
   
  கிளிநொச்சி கந்தசுவாமி ஆலய முன்றலில் பிள்ளைகளைத் தேடி கதறி அழுது மயங்கி வீழ்ந்த தாய்