உலகின் இரண்டாவது பெரிய சரக்கு விமானம் சென்னை வந்தது- வீடியோ

 

உலகின் இரண்டாவது பெரிய சரக்கு விமானம் சென்னை வந்தது- வீடியோ

 

உலகின் இரண்டாவது பெரிய சரக்கு விமானம் சென்னை வந்தது- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  உலகின் இரண்டாவது பெரிய சரக்கு விமானம் சென்னை வந்தது- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  World's Second Largest Cargo Flight Antonov AN-124, lands in Chennai Airport.