கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசனை சந்திக்க மறுத்த ஆசிரியர் பகவான்- வீடியோ

 

கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசனை சந்திக்க மறுத்த ஆசிரியர் பகவான்- வீடியோ

 

கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசனை சந்திக்க மறுத்த ஆசிரியர் பகவான்- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசனை சந்திக்க மறுத்த ஆசிரியர் பகவான்- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசனை சந்திக்க மறுத்த ஆசிரியர் பகவான் . சிரியர் பகவானை தமிழகம் அவ்வளவு சீக்கிரம் மறந்திருக்காது. மறக்கவும் முடியாது. பள்ளி-மாணவர்களிடையே மறுமலர்ச்சியையும் கல்வித்துறையிலேயே மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியவர். Teacher Bhagavan refused to meet with Kamal Hassan. Hear the reason why and you will end up loving, adoring him more.