விநாயகர் சதுர்த்தி :பிள்ளையாருக்கு அருகம்புல் சாற்றி சிதறுகாய் போடுவது ஏன் தெரியுமா?- வீடியோ

 

விநாயகர் சதுர்த்தி :பிள்ளையாருக்கு அருகம்புல் சாற்றி சிதறுகாய் போடுவது ஏன் தெரியுமா?- வீடியோ

 

விநாயகர் சதுர்த்தி :பிள்ளையாருக்கு அருகம்புல் சாற்றி சிதறுகாய் போடுவது ஏன் தெரியுமா?- வீடியோ

 

   

 •  

   

   

 

     
 •  
 •  

 

   
  விநாயகர் சதுர்த்தி :பிள்ளையாருக்கு அருகம்புல் சாற்றி சிதறுகாய் போடுவது ஏன் தெரியுமா?- வீடியோ
   
   
   
   
   
   
  Vinayaga idol is decorated with lots of flowers and different beads,especially arugampul malai erukkam poo malai.